Tekst: Hilde Røyland

– Utfordrende å velge billigere bolig

Med økende arbeidsledighet, vil flere og flere måtte tenke over om de kan fortsette å bo slik de bor i dag. En grundig gjennomgang av økonomien må ofte til.

–Vår jobb er å hjelpe mennesker som av ulike årsaker får økonomiske utfordringer. I de innledende samtalene med kundene våre er forholdet til egen bolig en problemstilling som raskt kommer på bordet, forteller Hilde G. Røyland, rådgiver i Balanse.

Hun sier at den åpnebare løsningen på privatøkonomiske utfordringer kan være å endre boligstatus og velge et billigere boalternativ – ikke minst ved å selge boligen, og kjøpe noe som er billigere.

– Dette er imidlertid utfordrende for mange, både sosialt og følelsesmessig, forteller Røyland.

Nordmenn ønsker å eie egen bolig

Å eie egen bolig er en norsk særegenhet i skandinavisk sammenheng. Mens 8 av 10 her i landet velger å eie egen bolig, er det bare omkring 6 av 10 som eier i Sverige og Danmark. I Norge er eierskap til egen bolig et viktig mål for mange. Derfor er prisen på boliglån noe som preger både mediedebatten og praten ved lunsjbordet på jobben.

– Statistisk Sentralbyrås tall forteller oss at boligprisene i Norge har økt med over 600 % siden 1992. Bare de siste månedene ser vi imidlertid tendenser til at bildet endrer seg. Stadig færre unge får lån, og andelen unge med egen bolig går ned. Og de som får eller har boliglån, etablerer nå en følelse av at lav rente er en evighetssannhet. Dette skjer samtidig som arbeidsledigheten vokser signifikant.

Røyland forteller at de nærmest daglig snakker med mennesker fra hele Rogaland, som av ulike grunner har kommet opp i en utfordrende økonomisk situasjon. Målet om å beholde nåværende bolig er da et gjennomgående tema og ønske.

– Mange forteller for eksempel at det er vanskelig å måtte fortelle barna at de må bytte skole og flytte fra vennene, når årsaken er at familien sliter økonomisk.  Vi opplever at det er mye sannhet i at borte er bra, men hjemme best. Vi tror det er mulig for de fleste å snu en utfordrende privatøkonomi, til noe som er oversiktlig og styrbart. Samtidig som de kan bo der det passer dem best, sier Røyland.

Hilde Røyland

Autorisert finansrådgiver
Send e-post